AM Ciclomotor

Ciclomotor, edat mínima 15 anys

Vehicles que autoritza a conduir :

Autoritza a  conduir ciclomotors de dues o tres rodes i quadricicles lleugers, no superiors a 50 cm³.

Autoritza arrossegar un remolc o semiremolc, la seva MMA no superi el 50% del pes en buit del mateix vehicle.

Edat mínima 15 anys, no obstant fins als 18 anys no es poden transportar passatgers.

PROVES A REALITZAR :

Teòric específic.
Examen de maniobres a circuit tancat.

CROQUIS I VÍDEO DE LES  MANIOBRES A REALITZAR:

Examen circuit tancat permís AM