B

Permís de conducció classe B

Edat mínima per obtenir-lo: 18 anys

Habilita la conducció per la via pública de:

Vehicles de dues o tres rodes i quadricicles de motor fins a 3500 kg de mma (massa màxima autoritzada).
Automòbils la m.m.a. no excedeixi de 3500 kg i el nombre de seients, inclòs el del conductor, no excedeixi de 9. Podran portar enganxat un remolc la mma no excedeixi de 750 kg. sempre que la m.m.a. del conjunt no excedeixi els 4250 kg
Conjunt de vehicles acoblats, compostos per un automòbil dels que autoritza a conduir el permís de la classe B i un remolc (superior a 750 kg de mma) sempre que:
La m.m.a. del conjunt no excedeixi els 4250 kg.
La m.m.a. del remolc no sigui superior a la massa en buit del vehicle al qual està acoblat.
Les persones que estiguin en possessió del permís de la classe B en vigor, amb una antiguitat de 3 anys, podran conduir (a Espanya) les motocicletes la conducció autoritza el permís de la classe A1.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *